Show simple item record

dc.contributor.authorBekkby, Trine
dc.contributor.authorKile, Maia Røst
dc.contributor.authorBrkljacic, Marijana Stenrud
dc.contributor.authorTveiten, Lise Ann
dc.contributor.authorEikrem, Wenche
dc.contributor.authorBrænden, Roar
dc.contributor.otherBekkby, Trine - Project manager
dc.coverage.spatialNord-Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2017-04-28T10:48:16Z
dc.date.available2017-04-28T10:48:16Z
dc.date.created2017-04-27T13:05:49Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier7133
dc.identifier.isbn978-82-577-6868-3
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2441221
dc.description.abstractDet er viktig at forvaltere og planleggere har god oversikt og kunnskap om områder som er viktige for biologisk mangfold. Innherred samkommune ønsket derfor en oppdatert status for kjente ålegrasenger og kartlegging av mulige enger som tidligere ikke har vært registrert. Ålegrasengene ble kartlagt 11-14. juli 2016. Feltkartleggingen foregikk med vannkikkert i de grunnere områdene og undervannskamera fra båt i de dypere områdene. Feltkartleggingen, avgrensing og verdisetting ble utført etter omforent metode, utarbeidet i Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold – kyst. Av de 27 registrerte ålegrasengene var det to A-områder (nasjonal verdi), ett B-område (regional verdi) og 24 C-områder (lokal verdi). Totalt areal for alle ålegrasengene var 581 742 m2. Den største engen var 202 395 m2 (Eidsbotn sørvest), og den minste kun 740 m2(Falstadbukta midt). Dypeste observerte punkt med ålegras varierte fra 0,3 m til 3,1 m. Dersom man sammenligner ålegrasengene slik de ble kartlagt nå (2016) med avgrensingen som ble gjort i 2009/2010 er det en del endringer, noen enger har blitt mindre, andre har blitt fragmentert. Nedre voksegrense har ikke endret seg siden 2009/2010. Det har heller ikke andelen av punktene med middels tett og tett ålegras.nb_NO
dc.description.abstractIt is important that managers and planners have knowledge of the areas of importance for biodiversity. Innherred intermunicipal cooperation therefore wanted an updated status of known eelgrass (Zostera marina) meadows and a mapping of previously unknown meadows. The eelgrass meadows were mapped 11-14. July 2016 using water binoculars in the shallow areas and an underwater camera from a boat in the deeper areas. Field mapping, delineation of eelgrass meadows and valuation was conducted according to the standard of the National program for mapping biodiversity – coast. Of the 27 eelgrass meadows, two had A (national) value, one had B (regional) value and 24 had C (local) value. The total area for all meadows was 581 742 m2. The largest meadow was 202 395 m2, the smallest one only 740 m2. The deepest observed point of seagrass growth (regardless of density, height or patchiness) varied between 0.3 and 3.1 m between meadows (standardized to the lowest astronomical tide level). If we compare the eelgrass meadows mapped now (2016) with what was mapped for the same area in 2009/2010, there were a few changes, some meadows had decreased in size, other had become more fragmented. Lower growth limit has not changed since 2009/2010. The same is the case for the proportion of the points consisting of dense or moderately dense eelgrass.nb_NO
dc.description.sponsorshipInnherred samkommunenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7133
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectInnherred, Trøndelagnb_NO
dc.subjectVerdisettingnb_NO
dc.subjectHabitat valuationnb_NO
dc.subjectÅlegrasnb_NO
dc.subjectEelgrassnb_NO
dc.subjectKartleggingnb_NO
dc.subjectMappingnb_NO
dc.titleKartlegging av ålegrasenger (Zostera marina) etter ny metodikk i Innherred samkommunenb_NO
dc.title.alternativeMapping of eelgrass (Zostera marina) using updated methodology in Innherred intermunicipal cooperationnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian Institute for Water Researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.source.issue7133nb_NO
dc.identifier.cristin1466921
cristin.unitcode7464,20,11,0
cristin.unitcode7464,30,19,0
cristin.unitcode7464,20,14,0
cristin.unitnameMarin biologi
cristin.unitnameFerskvannsøkologi
cristin.unitnameMarin biogeokjemi og oseanografi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal