Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Anders Gjørwad
dc.contributor.otherHagen, Anders Gjørwad - Project manager
dc.coverage.spatialBuskerudnb_NO
dc.date.accessioned2017-04-28T11:17:54Z
dc.date.available2017-04-28T11:17:54Z
dc.date.created2017-04-27T16:55:01Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier7142
dc.identifier.isbn978-82-577-6877-5
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2441228
dc.description.abstractMiljødirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på muligheten for å bekjempe Gyrodactylus salaris i Drammensregionen. Arbeidsgruppen har identifisert ulike kunnskapsbehov for å svare på mandatet, og forslag til undersøkelser for å dekke kunnskapsbehovet. Arbeidsgruppen har identifisert behov for en kartlegging av vannkjemi i nedbørfeltene som vurderes behandlet, herunder utenforliggende fjordsystem. En slik undersøkelse vil avsløre avvikende vannkjemi (eks. grunnvann), og dataene vil legge grunnlag for beregninger av kjemikalieforbruk. Prosjektet omfattet vannprøver og analyser, samt fremskaffing og bearbeiding av data fra eksisterende databaser. Gjennomgangen av eksisterende databaser viste at det fantes mye vannkjemidata for området, men med varierende relevans for prosjektet. Det ble derfor gjennomført en prøvetakingsrunde for å innhente de nødvendige data for senere beregninger av kjemikalieforbruk.nb_NO
dc.description.abstractThe Norwegian Environment Agency has established a working group to investigate the possibility of treating the rivers in the Drammen region to eradicate the salmon parasite Gyrodactylus salaris. The working group has identified various scientific questions needing clarification for the group to respond to the mandate, and the group thus proposed research to clarify the questions. The working group has identified a need for mapping the water chemistry of catchments considered for treatment, including the catchments draining to the fjords outside the rivers. Such an investigation should reveal deviations in water chemistry e.g. mineral rich ground water, and the data will provide the basis for calculating the consumption of chemicals. The project included taking water samples for analysis, as well as providing and processing of historic data from existing databases. The review of existing databases showed that there was abundant water chemistry data for the area, but with varying relevance to the project. Hence, a water sampling was conducted to collect the necessary data for later calculations of the consumption of chemicals during treatments.nb_NO
dc.description.sponsorshipMiljødirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7142
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectLierelvanb_NO
dc.subjectRiver Lierelvanb_NO
dc.subjectVannkjeminb_NO
dc.subjectWater chemistrynb_NO
dc.subjectSandeelvanb_NO
dc.subjectRiver Sandeelvanb_NO
dc.subjectDrammenselvanb_NO
dc.subjectRiver Drammenselvanb_NO
dc.titleKartlegging av vannkjemi i Drammensregionennb_NO
dc.title.alternativeKartlegging av vannkjemi i Drammensregionennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian Institute for Water Researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO
dc.source.issue7142nb_NO
dc.identifier.cristin1467047
dc.relation.project16331nb_NO
cristin.unitcode7464,20,17,0
cristin.unitnameForskningsinfrastruktur
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal