Show simple item record

dc.contributor.authorNaustvoll, LJ
dc.contributor.authorNorli, Marit
dc.contributor.authorSelvik, John Rune
dc.contributor.authorWalday, Mats Gunnar
dc.contributor.otherWalday, Mats - Project manager
dc.coverage.spatialOslofjordennb_NO
dc.date.accessioned2017-08-04T12:22:59Z
dc.date.available2017-08-04T12:22:59Z
dc.date.created2017-08-04T13:52:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier7161
dc.identifier.isbn978-82-577-6896-6
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449930
dc.description.abstractOvervåkningsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2015 samt undersøkelser og resultater for planteplankton, hydrofysiske og hydrokjemiske forhold i 2016. Det fant ikke sted noen større utskiftninger bunnvannet i sidefjordene i løpet av vinteren og våren 2016. I sidefjordene med grunne terskler eller flere bassenger (Iddefjorden, Frierfjorden) har det ikke funnet sted noe utskiftning av bunnvannet siden vinteren 2010. I november 2016 fant det sted en utskiftning av bunnvannet i Hvaler området som resulterte i forbedret oksygenforhol i området helt inn til Iddefjorden. I 2016 var planteplanktonbiomassen moderat, der fureflagellater var svært tallrike. Unntaket var i fjorder sterkt påvirket av ferskvann, der kiselager var mest tallrike på grunn av tilførsel av silikat og nitrogen. Konsentrasjon av nitrogen var noe høyere i vinterperioden, med enkelte unntak. Det ble derimot målt lavere konsentrasjoner av næringssalter på sommeren ved de fleste stasjonene. I sommerperioden og høsten 2016 ble det registret færre perioder med avrenning enn i de foregående årene. Utskiftningen av bunnvannet i Hvaler i november førte til høye konsentrasjoner av fosfat i overflaten i Iddefjorden og Ringdalsfjorden da fosfat rikt vann kom til overflaten. Rapporten omhandler også næringssalttilførsler til Ytre Oslofjord. De nasjonale rapporteringsrutinene for kildespesifikke data og etterfølgende bearbeiding gjør at resultater fra det enkelte år først foreligger sent på høsten året etter det år som rapporteres. Figurene for næringssalter gjelder derfor året 2015.nb_NO
dc.description.abstractWater column monitoring in the outer Oslo Fjord is performed to obtain information about the environmental condition and inputs to the area, focusing on nutrients (eutrophication). The report describes inputs to the fjord in 2015 and results from the monitoring regarding phytoplankton, hydrophysical and hydro-chemical conditions in 2016. The national reporting routines for source-specific data, and subsequent processing, of inputs to the outer Oslofjord mean that results from the individual year will not be available until the autumn of the year after the year reported. The figures for nutrient salts in this report therefore apply for the year 2015. There was no major replacement of bottom water in sidefjords during the winter and spring of 2016. In sidefjords with shallow sills or more pools (Iddefjorden, Frierfjord) no replacement of bottom waters has taken place since the winter of 2010. However, in November 2016 there were observed replacement of the bottom water in Hvaler all the way in to Iddefjorden. In 2015 was phytoplankton biomass moderate. The phytoplankton were dominated by dinoflagellates in in the open sidefjords, whereas diatoms dominated in the fjord influenced by freshwater. Concentration of nitrogen was similar or higher compared with 2015 for the winter period. During the summer period the concentration of nitrogen was lower in 2016 than in 2015. During the summer of 2016, fewer periods of runoff was recorded than in the previous years, result in lower silicate and nitrogen concentrations. The replacement of bottom water in November in Hvaler result in high concentration of phosphate in the surface.nb_NO
dc.description.sponsorshipFagråd for Ytre Oslofjordnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7161
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectEutrofinb_NO
dc.subjectEutrophicationnb_NO
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.subjectMonitoringnb_NO
dc.subjectVannmassernb_NO
dc.subjectWater-massesnb_NO
dc.subjectMarinnb_NO
dc.subjectMarinenb_NO
dc.titleOvervåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2016. Fagrapport.nb_NO
dc.title.alternativeMonitoring of the outer Oslo fjord - inputs and surveys in the watermasses in 2015. Technical reportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian Institute for Water Researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO
dc.identifier.cristin1484245
cristin.unitcode7464,20,14,0
cristin.unitcode7464,20,17,0
cristin.unitcode7464,20,11,0
cristin.unitnameMarin biogeokjemi og oseanografi
cristin.unitnameForskningsinfrastruktur
cristin.unitnameMarin biologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal