Show simple item record

dc.contributor.authorBorgersen, Gunhild
dc.contributor.authorBrkljacic, Marijana Stenrud
dc.contributor.authorGitmark, Janne Kim
dc.contributor.authorGolmen, Lars Gunder
dc.contributor.authorKempa, Magdalena
dc.contributor.authorLedang, Anna Birgitta
dc.contributor.authorLømsland, Evy Rigmor
dc.contributor.authorChristie, Hartvig C
dc.contributor.otherChristie, Hartvig - Project manager
dc.coverage.spatialMøre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2018-01-22T14:27:35Z
dc.date.available2018-01-22T14:27:35Z
dc.date.created2018-01-15T10:31:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier7201
dc.identifier.isbn978-82-577-6936-9
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2478812
dc.description.abstractStatens Vegvesen har ferdigstilt bru over Tresfjorden, en utbygging som også omfatter en sjøfylling. NIVA har utført miljøundersøkelser og modellberegninger av forholdene før og etter anleggsvirksomheten for å vurdere om utbygging medførte vesentlige endringer i forholdene i fjorden. Utbyggingen har medført en generell økning i strømhastighet som varierer med vindretning og vindhastighet, men har ikke påvirket temperaturforhold, saltholdighet og bølgeforhold i fjorden. Plante- og dyrelivet i fjæra, og dyrelivet på dypere vann viser ikke tegn på dårligere tilstand etter utbyggingen. Alt i alt viser denne undersøkelsen at brua og utbyggingen ikke har ført til alvorlige konsekvenser for miljøet i fjorden.nb_NO
dc.description.abstractThe Norwegian Public Roads Administration (Statens Vegvesen) has in 2015 compledet a new bridge over the fjord Tresfjord in Møre og Romsdal county. The bridge is approx. 1.2 km long with an 850 m long embankment from Vikebukt. Construction work started in 2012, and Norwegian Institute for Water Research (NIVA) has conducted several surveys of the fjord (2010 and 2011) as a basis to monitor the environment and with follow up surveys (2016 and 2017) after the bridge has been completed. This report presents the results from the after surveys and discuss these in relation to the before results. The discussion and conclusions are presented in a short section in the beginning of the present report, followed by comprehensive presentations of data from the different topics of the surveys.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens Vegvesen, region Midtnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7201
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHydrografi og vannkvalitetnb_NO
dc.subjectHydrography and water qualitynb_NO
dc.subjectTresfjordbruanb_NO
dc.subjectTresfjord bridgenb_NO
dc.subjectØkologisk tilstandnb_NO
dc.subjectEcological statusnb_NO
dc.subjectStrømmåling og modelleringnb_NO
dc.subjectCurrent measurements and modellingnb_NO
dc.titleMiljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapportnb_NO
dc.title.alternativeEnvironmental monitoring – E136 Tresfjord bridgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian Institute for Water Researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO
dc.source.issue7201nb_NO
dc.identifier.cristin1542540
dc.relation.project10302nb_NO
cristin.unitcode7464,20,11,0
cristin.unitcode7464,20,14,0
cristin.unitnameMarin biologi
cristin.unitnameMarin biogeokjemi og oseanografi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal