Show simple item record

dc.contributor.authorMjelde, Marit
dc.contributor.authorEriksen, Tor Erik
dc.contributor.authorEdvardsen, Hanne
dc.contributor.otherMjelde, Marit - Project manager
dc.date.accessioned2018-01-22T15:12:10Z
dc.date.available2018-01-22T15:12:10Z
dc.date.created2018-01-09T10:20:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier7004
dc.identifier.isbn978-82-577-6739-6
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2478831
dc.description.abstractHensikten med prosjektet har vært å øke kunnskapen om den truete naturtypen «kroksjø, flomdam og meandrerende elveparti» i Troms. Prosjektet har omfattet kartlegging og verdisetting av utvalgte lokaliteter. Det er fokusert på vannplanter og vannfauna i kroksjøer, flomdammer og evjer. I alt 17 vannforekomster i Troms er besøkt. Alle lokalitetene er verdisatt basert på foreslåtte kriterier for vannvegetasjon og vannfauna. I tillegg har vi foretatt en verdisetting basert på habitatheterogenitet. Basert på de foreslåtte kriteriene kan de fleste av de undersøkte elveslettene i Troms karakteriseres som utvalgte naturtyper. I bare to av vannforekomstene har vannvegetasjonen for dårlig økologisk tilstand, i de øvrige er tilstanden god eller svært god.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Sør-Trøndelagnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7004
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectVannvegetasjonnb_NO
dc.subjectPhytobenthosnb_NO
dc.subjectUtvalgt naturtypenb_NO
dc.subjectSelected habitatsnb_NO
dc.subjectVerdisettingnb_NO
dc.subjectHabitat valuationnb_NO
dc.subjectVannfaunanb_NO
dc.subjectAquatic invertebratesnb_NO
dc.titleKartlegging av kroksjøer og flomdammer i Tromsnb_NO
dc.title.alternativeSurvey of oxbow lakes and ponds on flood plains and delta areas in Troms countynb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian Institute for Water Researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.source.issue7004nb_NO
dc.identifier.cristin1538510
dc.relation.project15257nb_NO
cristin.unitcode7464,30,19,0
cristin.unitnameFerskvannsøkologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal