Show simple item record

dc.contributor.authorLøvik, Jarl Eivind
dc.date.accessioned2018-05-29T06:43:39Z
dc.date.available2018-05-29T06:43:39Z
dc.date.created2018-05-28T09:49:12Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-577-5426-6
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499477
dc.descriptionProsjektleder Jarl Eivind Løviknb_NO
dc.description.abstractPå grunnlag av undersøkelser i 2008 kan Sætersjøen karakteriseres som en grunn, markert humuspåvirket, kalkfattig og næringsfattig innsjø med lave konsentrasjoner av næringsstoffer og små algemengder. Vannkvaliteten kan betegnes som meget god (tilstandsklasse I) mht. algemengder og god (tilstandsklasse II) mht. konsentrasjoner av total-fosfor. Ut fra algemengden målt som klorofyll-a var Sætersjøen i svært god økologisk tilstand i henhold til Vanndirektivets/Vannforskriftens klassegrenser i forhold til overgjødsling. Dagens fosforbelastning og akseptabel fosforbelastning er beregnet til henholdsvis ca. 503 kg og ca. 620 kg pr. år. En hytteutbygging i den størrelsesorden som er planlagt, vil sannsynligvis ikke føre til så stor økning i belastningen av fosfor at det får negative konsekvenser for vannkvaliteten i innsjøen for eksempel i form av markerte algeoppblomstringer.nb_NO
dc.description.sponsorshipPer Thomas Nyhuusnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5691-2008
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectØkologisk tilstandnb_NO
dc.subjectEcological statusnb_NO
dc.subjectVannkvalitetnb_NO
dc.subjectWater qualitynb_NO
dc.subjectSætersjøennb_NO
dc.subjectLake Sætersjøennb_NO
dc.subjectResipientvurderingernb_NO
dc.subjectResipient studiesnb_NO
dc.titleSætersjøen i Nord-Odal: En undersøkelse av vannkvalitet med resipientvurdering i 2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber13nb_NO
dc.source.issue5691nb_NO
dc.identifier.cristin1587047
cristin.unitcode7464,30,19,0
cristin.unitnameFerskvannsøkologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal