Show simple item record

dc.contributor.authorBrkljacic, Marijana Stenrud
dc.contributor.authorGitmark, Janne Kim
dc.contributor.authorLedang, Anna Birgitta
dc.contributor.authorNorli, Marit
dc.date.accessioned2019-04-26T13:44:19Z
dc.date.available2019-04-26T13:44:19Z
dc.date.created2019-04-26T08:53:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-577-7085-3
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2595764
dc.descriptionProsjektleder Marijana Stenrud Brkljacicnb_NO
dc.description.abstractMålsettingen er overvåking og klassifisering av den økologiske miljøtilstanden i 6 fjordområder i Nordland hvor det er aktiv akvakulturvirksomhet. I 2017-2018 er det gjort undersøkelser i Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, Ofotfjorden, Øksfjorden og Sjona av de to biologiske kvalitetselementene planteplankton (klorofyll a) og makroalgevegetasjon i fjæra, samt støtte-parametere for disse. Rapporten omfatter perioden fra juli 2017 til og med juni 2018 og gir en enkel omtale av resultatene. Planteplankton, gjennom klorofyll a, viser en mer intens oppblomstring for noen stasjoner sammenlignet med tidligere år. Tidsserien fra 2013-2018 viser våroppblomstring i mars-april, og i 2017 er det ytterligere en oppblomstring i mai-juni. For ammonium er det høyere konsentrasjoner i sommermånedene 2017 sammenlignet med tidligere år, spesielt i Sjona. Til dels gjelder dette også Tysfjorden. For nitrat er det høye konsentrasjoner i vintermånedene når lagdelingen er svak, som faller til lave nivåer etter våroppblomstring. Stasjon SJON2 i Sjona skiller seg ut ved å ha høy nitratkonsentrasjon sammenlignet med de andre fjordområdene og med tidligere år. Den foreliggende rapporten er en forenklet rapport og det er derfor ikke gjort en endelig klassifisering av planteplankton. Klassifiseringen av tilstand for oksygen i bunnvannet viser gode forhold. Det er liten endring sammenlignet med 2016 og alle stasjonene har «Svært god» tilstand, med unntak av SJON2 som viste «God» tilstand. Makroalgevegetasjonen i fjæra viste «God» eller «Meget god» økologisk tilstand på 18 stasjonene. Stasjon 2 i Tysfjorden hadde «Meget god» økologisk tilstand, mens de resterende stasjonene er klassifisert til «God». På fire stasjoner (Nordfoldfjorden 1, Tysfjorden 1, Tysfjorden 3 og Ofotfjorden 3) ble det registrert en nEQR-verdi på 0,80, som er akkurat på grensen mellom «God» og «Meget god» økologisk tilstand for makroalgevegetasjonen i fjæra.nb_NO
dc.description.sponsorshipNCE-Aquaculturenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7350
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectMarinnb_NO
dc.subjectMarinenb_NO
dc.subjectVannkvalitetnb_NO
dc.subjectWater qualitynb_NO
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.subjectMonitoringnb_NO
dc.subjectHardbunnsorganismernb_NO
dc.subjectHard bottom organismsnb_NO
dc.titleMarin overvåking Nordland 2017-2018. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a) og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordlandnb_NO
dc.title.alternativeMarine Monitoring Nordland 2017-2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk Institutt for Vannforskningnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO
dc.source.issue7350nb_NO
dc.identifier.cristin1694039
cristin.unitcode7464,20,11,0
cristin.unitcode7464,20,14,0
cristin.unitnameMarin biologi
cristin.unitnameMarin biogeokjemi og oseanografi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal