Show simple item record

dc.contributor.authorThrane, Jan-Erik
dc.contributor.authorLindholm, Markus
dc.contributor.authorMjelde, Marit
dc.contributor.authorDemars, Benoît Olivier Laurent
dc.contributor.authorHåll, Johnny Peter
dc.contributor.authorThaulow, Jens
dc.date.accessioned2019-06-17T11:12:00Z
dc.date.available2019-06-17T11:12:00Z
dc.date.created2019-06-13T13:10:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-577-7127-0
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601006
dc.descriptionProsjektleder Jan-Erik Thranenb_NO
dc.description.abstractI 2018 gjennomførte NIVA biologiske undersøkelser i Helgeren, et regulert drikkevannsmagasin som inngår i Oslos vannforsyning. Målet var å vurdere hvorvidt drikkevannsreguleringen går ut over den økologiske tilstanden i innsjøen. Til dette formålet undersøkte vi vannplanter, bunndyr, edelkreps og fisk, og gjorde vurdering av gytebekkene og rekrutteringsforholdene for ørret. Vi beregnet vannstandsindeksen for vannplanter (WIc) og vurderte hvorvidt bunndyr og fisk ser ut til å være påvirket av reguleringene. Forsuringsindeksene for vannplanter og bunndyr ble beregnet for å avkrefte forsuringspåvirkning. Undersøkelsene viser at Helgeren er i moderat økologisk tilstand. Dette er basert på vannstandsindeksen for vannplanter. Det finnes ikke indekser som direkte kvantifiserer effekter av regulering på bunndyr eller fisk i vannforskriften, men basert på en ekspertvurdering mener vi at heller ikke bunndyrfaunaen eller fiskesamfunnet vil nå miljømålet om god økologisk tilstand. Bunndyrfaunaen var relativt artsfattig og hadde også påfallende lave tettheter. Den lave diversiteten er sannsynligvis relatert til vannstandssvingninger. Helgeren er ikke forsuringspåvirket, ettersom forsuringsindeksene for vannplanter og bunndyr viste henholdsvis god og svært god tilstand. Fiskesamfunnet er påvirket av ørekyte, som i Helgeren sannsynligvis er en fremmed art, og også sik er blitt introdusert. Abborbestanden er god, og består av individer i alle størrelsesklasser, men det er rimelig å tro at produksjonen av ørret er blitt skadelidende av reguleringen. Det vil være viktig med data fra flere års prøvefiske for å skaffe mer pålitelige data om fiskesamfunnet. Basert på WIc og ekspertvurderinger av bunndyr og fisk konkluderer vi med at økologisk tilstand i Helgeren er under miljømålet, og at årsaken er fysiske endringer knyttet til reguleringen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7392
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectVannstandsreguleringnb_NO
dc.subjectWater level regulationnb_NO
dc.subjectMiljøovervåkningnb_NO
dc.subjectEnvironmental monitoringnb_NO
dc.subjectØkologisk tilstandnb_NO
dc.subjectEcological statusnb_NO
dc.subjectDrikkevannnb_NO
dc.subjectDrinking waternb_NO
dc.titleEffekter av drikkevannsregulering på økologisk tilstand i Helgerennb_NO
dc.title.alternativeEffects of water level regulations on the ecological status of Lake Helgeren, a drinking water reservoir.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO
dc.source.issue7392nb_NO
dc.identifier.cristin1704655
cristin.unitcode7464,30,19,0
cristin.unitnameFerskvannsøkologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal