Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Eivind Ekholt
dc.date.accessioned2019-08-23T14:41:11Z
dc.date.available2019-08-23T14:41:11Z
dc.date.created2019-08-21T13:45:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-577-7138-6
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610503
dc.descriptionProsjektleder Eivind Ekholt Andersennb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne undersøkelsen har vært å innhente kunnskap om miljøtilstand på bakgrunn av bunndyrsamfunn fra elleve utvalgte elve- og bekkelokaliteter i Eidskog kommune. Arbeidet inngår som del av gjennomføringen av vannforskriften, der målet er at alle vannforekomster skal oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. I oppdraget er det rettet spesielt fokus mot fem av prøvelokalitetene, der to er tilknyttet et kommunalt renseanlegg ved elven Børjåa og tre er tilknyttet et gammelt deponi ved Kisabekken. Resterende prøvelokaliteter var plassert i Ljønerbekken, Veksa, Tobølbekken og Vrangselva. Prøvetakingen ble utført ved én prøvetakingsrunde våren 2019, og vurdert på bakgrunn av indekser som reflekterer forsuring (Forsuringsindeks 1 og RAMI) og eutrofi/organisk belastning (ASPT). I tillegg ble EPT-indeks brukt for å støtte opp om disse vurderingene. Resultater viste mulige forsuringseffekter i Børjåa med sidebekkene Tobølbekken og Kisabekken (Forsuringsindeks 1 målt til < 1). Det er imidlertid uvisst om dette skyldes naturlige forhold i området eller menneskeskapt forsuring. På bakgrunn av ASPT indikerte åtte stasjoner god miljøtilstand, to moderat og en dårlig tilstand: God ble målt i Børjåa oppstrøms renseanlegg, Børjåa nedstrøms renseanlegg, Kisabekken oppstrøms deponi, Kisabekken nedstrøms deponi, Kisabekken ved Bakkebygrenda, Vrangselva ved Magnor sentrum, Vrangselva ved spinneriet og Ljønerbekken, Moderat i Vrangselva ved Skotterud sentrum og Veksa, utløp fra Nessjøen, og Dårlig i Tobølbekken. Det ble ikke påvist vesentlige forskjeller, verken i forhold til ASPT eller EPT, oppstrøms/nedstrøms renseanlegget eller deponiet. I undersøkelsen er det imidlertid kun utført én prøvetaking fra hver lokalitet, og selv om dette kan gi en indikasjon på tilstand, trengs det ytterligere data for å kunne gi en sikker vurdering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk insitutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7403
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectØkologisk tilstandnb_NO
dc.subjectEcological statusnb_NO
dc.subjectElver i Eidskognb_NO
dc.subjectRivers in the municipality of Eidskognb_NO
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.subjectMonitoringnb_NO
dc.subjectBunndyrnb_NO
dc.subjectBenthosnb_NO
dc.titleBunndyrsundersøkelser i elver/bekker i Eidskog kommune 2019nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.source.issue7403nb_NO
dc.identifier.cristin1717701
cristin.unitcode7464,30,19,0
cristin.unitnameFerskvannsøkologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal