Show simple item record

dc.contributor.authorRinde, Eli
dc.contributor.authorSørensen, Elin Tanding
dc.contributor.authorHaraldsen, Trond
dc.date.accessioned2019-10-24T13:36:39Z
dc.date.available2019-10-24T13:36:39Z
dc.date.created2019-10-24T12:32:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-577-7154-6
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624215
dc.descriptionProsjektleder Eli Rindenb_NO
dc.description.abstractEt tverrfaglig forum opprettet av Bærum kommune har vurdert planene om masseutfyllinger som naturforbedrende tiltak på to lokaliteter i strandsonen: Lysakerfjorden ved Fornebu og Lakseberget i Sandvika. Vurderingene er basert på tilgjengelige planer og utredninger bestilt av kommunen. I vurderingene har forumet lagt vekt på lokalisering, utforming og gjennomføring av de foreslåtte naturforbedrende tiltakene, og med Naturmangfoldlovens formål i fokus. Hovedkonklusjonen er at planene for friluftsøya i Lysakerfjorden innebærer et stort, irreversibelt inngrep i et unikt område, med store biologiske, geologisk og landskapsmessige verdier. Vår anbefaling er derfor å finne en alternativ lokalitet som har behov for reparasjon /naturforbedrende tiltak. Lakseberget er allerede forstyrret og sterkt modifisert. Lakseberget har behov for reparasjon, og vil kunne ha nytte av et naturforbedrende tiltak. Det vil derfor være en vinn-vinn-situasjon for kommunen å kunne bruke kortreiste overskuddsmasser til å skape et nytt friluftslivsområde og nye biotopforbedrende landskap ved Lakseberget.nb_NO
dc.description.sponsorshipBærum kommunenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7419
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectHelhetlig planleggingnb_NO
dc.subjectHolistic planningnb_NO
dc.subjectNaturforbedrende tiltaknb_NO
dc.subjectNature-enhancing measuresnb_NO
dc.subjectBiologisk mangfoldnb_NO
dc.subjectBiological diversitynb_NO
dc.subjectLandskapsarkitekturnb_NO
dc.subjectLandscape architecturenb_NO
dc.titleAnbefalinger tilknyttet planer for etablering av nye landskap ved Lakseberget og Telenor-stranda på Fornebu. En uttalelse fra et tverrfaglig fagforum opprettet av Bærum kommunenb_NO
dc.title.alternativeStatement and recommendations on plans for establishing new landscapes at Lakseberget and Telenor beach at Fornebunb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO
dc.source.issue7419nb_NO
dc.identifier.cristin1740193
cristin.unitcode7464,20,11,0
cristin.unitnameMarin biologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal