Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDale, Trine
dc.contributor.authorBahr, Gjermund
dc.contributor.authorHarendza, Astrid
dc.contributor.authorVelvin, Roger
dc.contributor.authorPalerud, Rune
dc.contributor.authorSzczuciński, Witold
dc.date.accessioned2020-02-18T09:35:17Z
dc.date.available2020-02-18T09:35:17Z
dc.date.created2020-02-17T15:55:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-577-7065-5
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642178
dc.descriptionProsjektleder Trine Dalenb_NO
dc.description.abstractDet har vært drevet oppdretts i fjordene rundt Osterøy siden 1970 tallet. Det ble i 2016 startet opp et program for å overvåke miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og bunndyrsundersøkelser. Det ble i programmets første år tatt prøver fra tre stasjoner i Sørfjordens ytre, midtre og indre del. Det ble også tatt prøver på en referansestasjon i en del av fjordsystemet hvor det aldri har vært oppdrettsaktivitet. Det var lave oksygennivåer i bunnvannet på samtlige stasjoner, men nivåene var lavest i midtre og indre deler av fjorden. Med unntak av referansestasjonen var sedimentene noe belastet med organisk karbon i 2016. Mengden organisk karbon var høyest i indre deler av fjorden. Med unntak av stasjon Midtre hadde imidlertid ikke belastningene påvirket bløtbunnsamfunnene i vesentlig grad. På Midtre viste bløtbunnsamfunnet moderate belastningseffekter, med dominans av opportunistiske børstemark og skjevhet i individfordelingen mellom artene. Mønsteret fra oksygenmålingene og målingene av organisk karbon viser seg også i faunaprøvene hvor forholdene var gjennomgående dårligere i midtre og indre deler av fjorden sammenliknet med ytre deler og referansestasjonen. Det er også gjort isotopstudier for å undersøke opprinnelsen til det organiske materialet i sedimentene og videre for å undersøke hvorvidt det har vært endringer i isotopprofilene mellom nåtid og tiden før det ble etablert oppdrett i fjorden. Radioaktive isotoper ble brukt til å datere sedimentkjerner og stabile naturlige isotoper (15N og 13C) ble brukt til å undersøke opprinnelse. Det var en gradient fra innerst til ytterst i fjorden, hvor isotopprofilene indikerte en mer marin og mindre terrestrisk påvirkning på Ytre sammenliknet med de andre stasjonene. På grunn av høy sedimentasjonsrate var noen av kjernene ikke lange nok til å komme ned til perioden uten noe oppdrett. Kjernene var imidlertid lange nok til å komme tilbake til perioden hvor oppdrett var i sin spede begynnelse. Det var svært små forskjeller i isotopprofil mellom «nåtid», og perioden med lite eller ingen oppdrettsaktivitet. Det ble kjørt en isotopmiksemodell for stasjon Midtre, hvor kildene elvesediment, jord, planterester, marint POM, POM brakkvannslag, slam fra oppdrettsanlegg og kloakk ble inkludert. Resultatene antyder at kildene jord og marint POM var de mest fremtredende kildene, mens slam fra oppdrett utgjorde et relativt lite bidrag.nb_NO
dc.description.sponsorshipLerøy Vest/Sjøtroll Havbruk AS og Fjord Drift AS Tombre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7330
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectMiljøovervåkningnb_NO
dc.subjectEnvironmental monitoringnb_NO
dc.subjectResipientnb_NO
dc.subjectRecipientnb_NO
dc.subjectBærekraftnb_NO
dc.subjectSustainabilitynb_NO
dc.subjectAkvakulturnb_NO
dc.subjectAquaculturenb_NO
dc.titleMiljøovervåkning i Sørfjorden ved Osterøynb_NO
dc.title.alternativeEnvironmental monitoring in Sørfjorden (Osterøy)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO
dc.source.issue7330nb_NO
dc.identifier.cristin1794935
cristin.unitcode7464,20,15,0
cristin.unitnameAkvakultur
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal