Show simple item record

dc.contributor.authorKile, Maia Røst
dc.contributor.authorLund, Espen
dc.contributor.authorHåll, Johnny Peter
dc.date.accessioned2021-03-04T14:35:22Z
dc.date.available2021-03-04T14:35:22Z
dc.date.created2021-03-04T13:04:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-577-7330-4
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2731712
dc.descriptionProsjektleder Maia Røst Kileen_US
dc.description.abstractRapporten presenterer resultater fra undersøkelser av heterotrof begroing og fisk i Glomma ved Borregaard i 2020. Hensikten har vært å vurdere effekter av bedriftens utslipp på økologiske forhold i vassdraget, identifisere mulige tidstrender og undersøke rekruttering av laks. Prøver av heterotrof begroing tyder på at bedriftens utslipp påvirker nedre Glomma, men da klassifiseringen ikke kunne utføres iht. veilederen, vurderes 2020-resultatene som usikre. Trenden fra tidligere år, der tilstanden er god oppstrøms Borregaards utslipp og hovedsakelig dårlig nedstrøms Borregaards utslipp, gjenspeiles likevel i årets resultater. Estimert tetthet av laksunger (0+) på grusørene i 2020 var høyere enn ved de to foregående årene. Antall laksunger på grusørene ser fortsatt ut til å variere fra år til år, uten en tydelig trend i perioden 2013–2020. Av 28 stk. undersøkte individer var 1 stk. fargemerket settefisk, og dette antyder at naturlig reproduksjon bidro betydelig til ungfiskpopulasjonen i 2020. Rapporten konkluderer med en anbefaling om å opprettholde overvåkingen på stasjonene lengst nedstrøms bedriftens utslipp, som var nye for Borregaard i 2020, for å få et mer presist bilde av vassdragets selvrensingsevne på den aktuelle strekningen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7594
dc.subjectOrganisk utslippen_US
dc.subjectOrganic dischargeen_US
dc.subjectVanndirektiveten_US
dc.subjectWater framework directiveen_US
dc.subjectHeterotrof begroingen_US
dc.subjectHeterotrophic growthen_US
dc.subjectLaksen_US
dc.subjectAtlantic salmonen_US
dc.titleTiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber26en_US
dc.source.issue7594en_US
dc.identifier.cristin1895613
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record