Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRanneklev, Sissel Brit
dc.contributor.authorStaalstrøm, Andre
dc.contributor.authorLindholm, Markus
dc.contributor.authorGarmo, Øyvind Aaberg
dc.date.accessioned2021-05-04T13:43:49Z
dc.date.available2021-05-04T13:43:49Z
dc.date.created2021-04-13T09:51:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-577-7305-2
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2753546
dc.descriptionProsjektleder Sissel Rannekleven_US
dc.description.abstractBorregaard har utslipp av prosessavløpsvann til Glomma fra områder rett oppstrøms Sarpsfossen og ned til Melløs kai. Miljøpåvirkning fra regulerte utslippskomponenter i prosessavløpsvannet ble vurdert etter fortynning og innblanding i Glomma. Fortynning av prosessavløpsvannet ble beregnet med to ulike tilnærminger; fra vannføringen i Glomma og med modellen Visual Plumes. Resultater viste at miljøpåvirkning av næringssalter, metaller, salter, klorat og toluen var marginale. For AOX kunne NIVA ikke gjøre noen miljøvurdering, da informasjon er mangelfull. Borregaards utslipp av lettomsettelig organisk materiale, målt som KOF og BOF hadde betydelig effekter på vannmiljøet. Framvekst av lammehaler, målt som indeksen HBI-HBI2, danner matter av bakteriekolonier som dekker til bunnsubstratet i elva, som direkte eller indirekte påvirker ASPT og PIT indeksene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7570
dc.subjectNdustrielt prosessavløpsvannen_US
dc.subjectIndustrial dischargesen_US
dc.subjectMiljøpåvirkningeren_US
dc.subjectEnvironmental effectsen_US
dc.subjectBiotilgjengelighet til kobberen_US
dc.subjectBioavailability of copperen_US
dc.subjectModelleringen_US
dc.subjectModellingen_US
dc.titleMiljøpåvirkning fra Borregaards prosessavløpsvann til Glommaen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber33en_US
dc.source.issue7570en_US
dc.identifier.cristin1903698
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel