Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkjelbred, Birger
dc.date.accessioned2021-10-19T12:42:45Z
dc.date.available2021-10-19T12:42:45Z
dc.date.created2021-10-19T13:19:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-577-7390-8
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823909
dc.descriptionProsjektleder/Hovedforfatter Birger Skjelbreden_US
dc.description.abstractRapporten oppsummerer utviklingen av eutrofisituasjonen for Eikerenvassdraget i tidsperioden fra 1974 – 2020. Eikeren har gjennom tidsperioden variert fra svært god til moderat tilstand med hensyn på Tot-P, men ligger normalt i tilstandsklasse god og lå i svært god tilstandsklasse i 2020. Med hensyn på klorofyll a lå Eikeren i tilstandsklasse svært god gjennom tidsperioden og i 2020. Nitrogenverdiene lå høyt gjennom tidsperioden og fikk dårlig tilstand, men nitrogen har liten betydning for algeveksten i Eikerenvassdraget ettersom fosfor er det begrensende næringsstoffet. Tidsutviklingen av planteplankton målt som konsentrasjoner av klorofyll i Eikeren fra 1978 og frem til i dag viser en stigende, men ikke signifikant trend, og med en korresponderende reduksjon i siktedyp. I vassdraget ovenfor Eikeren var forurensingstilførselen betydelig i Hillestadvannet og dels i Haugestadvannet. Herfra bedret vannkvaliteten seg nedover i vassdraget, slik at Bergsvannet i Eidsfoss stort sett lå i tilstandsklassene svært god til moderat med hensyn til Tot-P. Med hensyn til planteplankton var det fremdeles fosforkrevende og til dels toksinproduserende cyanobakterier som dominerte i Hillestadvannet og spredte seg nedover vassdraget. Cyanobakterier dominerte planteplanktonet helt til og med Bergsvannet i Eidsfoss. Den regionale bakterieundersøkelsen i Eikeren påviste noe bakteriell forurensning i overflatesjiktet. Av sideelver/tilløpsbekker til vassdraget var det flere som oppnådde tilstandsklasse moderat med hensyn på Tot-P. Flere av bekkene hadde også for høyt innhold av E. coli. I nedbørfeltet til Eikeren hadde flere av bekkene også for høyt innhold av E. coli og for høye konsentrasjoner for Tot-P.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7654
dc.subjectEikerenvassdrageten_US
dc.subjectThe Eikeren Watercourseen_US
dc.subjectDrikkevannskildeen_US
dc.subjectDrinking water sourceen_US
dc.subjectEutrofieringen_US
dc.subjectEutrophicationen_US
dc.subjectEikeren Vannverk IKSen_US
dc.subjectEikeren Vannverk IKSen_US
dc.titleOvervåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer 1974-2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber68en_US
dc.source.issue7654en_US
dc.identifier.cristin1947029
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel