Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRognerud, Sigurd
dc.contributor.authorQvenild, Tore
dc.contributor.otherRognerud, Sigurd - Project manager
dc.date.accessioned2015-05-05T07:21:36Z
dc.date.accessioned2015-05-08T08:12:30Z
dc.date.available2015-05-05T07:21:36Z
dc.date.available2015-05-08T08:12:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier6845
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 40 p. Norsk institutt for vannforskning, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6580-4
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283325
dc.descriptionnb_NO
dc.description.abstractVi har undersøkt fiskebestanden i Sandvatn i Kvenna fra 2001 til 2015. I denne perioden har bestanden variert fra middels tett til svært tett, og fra 2007 til en stadig tynnere bestand. Dette har hatt avgjørende betydning for forekomstene av viktige næringsdyr som marflo og skjoldkreps. De store variasjonene forklares med variasjoner i klimatisk relaterte variable som snøforhold, vanntemperaturer og produksjonssesongens lengde. Sterke og svake årsklasser varierte synkront over store deler av Hardangervidda, og i forrige årsrapport viste vi at mange av fiskebestandene nå domineres av svake årsklasser og lave tettheter. Fisket de nærmeste årene vil sannsynligvis være sterkt preget av dette. I Sandvatn vil dette vare til 2009-årsklassen kommer inn i fangbar størrelse om 3-4 år. Bestandene av de viktigste næringsdyrene, marflo, skjoldkreps og linsekreps vil bedres, og kvaliteten på fisken vil bli god. De periodevis store variasjonene i fiskebestandene kan være en utfordring for fiskeforvaltning. Beskatningen bør være beskjeden de nærmeste årene. I henhold til Vannforskriftens krav til å definere begrepet God Økologisk Status legger basisovervåkingen opp til undersøkelser hvert tredje eller sjette år. Dette vil ikke kunne fange opp de variasjonene som er registrert i Sandvatn i perioden 2001-2014. Den synkrone variasjon i vanntemperaturer og fiskens årsklassestyrker gjør at årlig overvåkning av få innsjøer er det beste alternativet for å følge utviklingen i økologisk status for innsjøene på Hardangervidda, sannsynligvis også i andre høyfjellsområder.nb_NO
dc.description.sponsorshipMiljødirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6845
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleØrreten på Hardangervidda. Klimaets betydning for årsklassestyrke og produksjon av fisk og næringsdyr i Sandvatn 2001-2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-05T07:21:36Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.identifier.cristin1240479
dc.subject.keywordHardangervidda / Hardangervidda
dc.subject.keywordKlimavariasjoner / Climate variability
dc.subject.keywordÅrsklassestyrker / Year-class strength
dc.subject.keywordØrretbestander / Trout populations
dc.relation.project12275nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge