Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTrannum, Hilde Cecilie
dc.contributor.authorDeininger, Anne
dc.contributor.authorFagerli, Camilla With
dc.contributor.authorNæss, Rita
dc.contributor.authorHeggem, Thomas
dc.contributor.authorStaalstrøm, Andre
dc.date.accessioned2022-01-03T08:04:52Z
dc.date.available2022-01-03T08:04:52Z
dc.date.created2021-12-13T12:26:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-577-7415-8
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2835698
dc.descriptionProsjektleder Hilde Cecilie Trannumen_US
dc.description.abstractDet er utført en resipientundersøkelse i Lillesand i forbindelse med utslipp av kommunalt avløpsvann med mål om å dokumentere dagens økologiske tilstand og avklare eventuelle utviklingstrender i forhold til tidligere undersøkelser. Miljøtilstanden er klassifisert basert på kravene i vannforskriften. Undersøkelsen omfattet planteplankton, næringssalter, siktedyp og oksygen i vannmassene, samt makroalger og bløtbunnsfauna. Samtlige biologiske kvalitetselement, siktedyp og innholdet av næringssalter viste minst “god” tilstand der dataene kunne klassifiseres. Dette er positivt, og viser at utslippet pr. i dag ikke vesentlig forringer de biologiske samfunnene, selv om det var enkelte indikasjoner på påvirkning. Oksygeninnholdet var lavt i Skallefjorden og i Lillesandsfjorden, og trakk ned tilstanden her. Det lave oksygennivået viser at resipienten er sårbar ovenfor organisk belastning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7679
dc.subjectOvervåkingen_US
dc.subjectMonitoringen_US
dc.subjectBløtbunnsfaunaen_US
dc.subjectSoft-bottom communitiesen_US
dc.subjectOksygenforbruken_US
dc.subjectOxygen demanden_US
dc.subjectMakroalgeren_US
dc.subjectMacroalgaeen_US
dc.titleResipientundersøkelse for Lillesand kommune 2021 i forbindelse med utslipp av kommunalt avløpsvannen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber50en_US
dc.source.issue7679en_US
dc.identifier.cristin1967723
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel