Show simple item record

dc.contributor.authorØxnevad, Sigurd
dc.contributor.authorTrannum, Hilde Cecilie
dc.contributor.authorNæss, Rita
dc.contributor.authorBorgersen, Gunhild
dc.contributor.authorBrkljacic, Marijana Stenrud
dc.contributor.authorHjermann, Dag Øystein
dc.date.accessioned2022-03-02T09:17:45Z
dc.date.available2022-03-02T09:17:45Z
dc.date.created2022-03-02T07:48:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-577-7444-8
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2982336
dc.descriptionProsjektleder Sigurd Øxnevaden_US
dc.description.abstractNIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2021 på oppdrag for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem ASA Rana, Ferroglobe Mangan Norge, Miljøteknikk Terrateam AS, Rana Gruber AS og Rana kommune. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til Vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriftene og kommunen har utslipp av til Ranfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt utslippene påvirker vannforekomstens kjemiske og økologiske tilstand. Kjemisk tilstand ble bestemt ved analyse av miljøgifter i prøver av blåskjell fra tre stasjoner og i sedimentprøver fra fire stasjoner. Det ble gjort analyser av metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), perfluorerte alkylstoffer (PFAS) og tinnorganiske forbindelser. Det ble også analysert for flotasjonskjemikaliet Lilaflot D817M og total mengde hydrokarboner (THC) i sedimentprøver. Økologisk tilstand ble bestemt ved overvåking av bløtbunnsfauna på tolv stasjoner. Ni av disse hadde tilstand dårligere enn «god», og utstrekningen av påvirket areal har økt. Kjemisk tilstand for tre av sedimentstasjonene klassifiseres som «ikke god» på grunn av overskridelse av grenseverdier for prioriterte stoffer. Kjemisk tilstand for blåskjellstasjonen nord for Toraneskaia klassifiseres som «ikke god» på grunn av overskridelse av grenseverdi for det prioriterte stoffet benzo(a)pyren. De to andre blåskjellstasjonene var i «god» kjemisk tilstand.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7708-2022
dc.subjectØkologisk tilstanden_US
dc.subjectEcological statusen_US
dc.subjectKjemisk tilstanden_US
dc.subjectChemical statusen_US
dc.subjectRanfjordenen_US
dc.subjectRanfjorden_US
dc.subjectTiltaksorientert overvåkingen_US
dc.subjectOperational monitoringen_US
dc.titleTiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2021. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem ASA Rana, Ferroglobe Mangan Norge AS, Miljøteknikk Terrateam AS, Rana Gruber AS og Rana kommuneen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber79en_US
dc.source.issue7708en_US
dc.identifier.cristin2006850
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record