Show simple item record

dc.contributor.authorBækken, Torleif
dc.contributor.authorEdvardsen, Hanne
dc.contributor.authorEriksen, Tor Erik
dc.contributor.authorHostyeva, Vladyslava
dc.contributor.authorMjelde, Marit
dc.contributor.authorLøvik, Jarl Eivind
dc.contributor.authorRognerud, Sigurd
dc.contributor.authorSkjelbred, Birger
dc.contributor.otherBækken, Torleif - Project manager
dc.date.accessioned2015-08-28T07:45:35Z
dc.date.accessioned2015-09-02T07:20:25Z
dc.date.available2015-08-28T07:45:35Z
dc.date.available2015-09-02T07:20:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier6732
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 108 p. Norsk institutt for vannforskning, 2014nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6467-8
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/298395
dc.descriptionnb_NO
dc.description.abstractI forbindelse med utvidelse av E6 gjennom Åkersvika naturreservat, er det foretatt undersøkelser av vannkvalitet, sedimentkvalitet, bunndyrsamfunn, vannvegetasjon og planteplankton. Vannprøver viste tidvis høye konsentrasjoner av fosfor, nitrogen, kalsium, klorid og kobber i hele eller deler av deltaet. Sedimentet viste stort sett lave konsentrasjoner av metaller og organiske mikroforurensninger. Sammensetningen av bunndyrsamfunnet viste dominans av fjærmygglarver. Total tetthet og biomasse var noe høyere enn i 1990 og 2010. Akkumulering av kvikksølv i fjærmygg hadde økt siden 1990. men avtatt betydelig for PCB. Åkersvika har en artsrik vannvegetasjon, totalt ble det registrert 32 arter, hvorav 10 rødlistearter. Økologisk tilstand for vannvegetasjonen karakteriseres som moderat samlet for hele Åkersvika. Gjennomsnittsverdiene for mengde planteplankton og klorofyll i Åkersvika var høye og tilsvarte dårlig tilstand. Kompensasjonstiltak, slik som terskler, dammer og gjenåpning av vegfyllinger, vil ha ulike virkninger på ulike deler av økosystemet. Terskler kan ha negativ virnking på vannkjemi, sedimentkjemi, planteplankton og vannvegetasjon, men være positivt for bunndyrproduksjonen. Virkningen av tiltakene er imidlertid i stor grad avhengig av hvordan de konstrueres og tilpasses det øvrige deltaområdet.nb_NO
dc.description.sponsorshipAsplan Viak /Statens vegvesennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6732
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleKjemisk og biologisk tilstand i Åkersvika naturreservat i 2014. Undersøkelser i forbindelse med utvidelse av E6nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-08-28T07:45:35Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber108nb_NO
dc.identifier.cristin1260470
dc.subject.keywordBiologi / Biology
dc.subject.keywordSediment / Sediment
dc.subject.keywordVannforurensning / Water pollution
dc.subject.keywordVannkvalitet / Water quality
dc.relation.project13361nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge