Show simple item record

dc.contributor.authorBeyer, Jonny
dc.contributor.authorStaalstrøm, Andre
dc.contributor.authorBakke, Torgeir Heggelund
dc.contributor.otherBeyer, Jonny - Project manager
dc.date.accessioned2015-09-03T14:00:07Z
dc.date.accessioned2015-09-07T09:28:40Z
dc.date.available2015-09-03T14:00:07Z
dc.date.available2015-09-07T09:28:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier6704
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 38 p. Norsk institutt for vannforskning, 2014nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6439-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/298884
dc.descriptionnb_NO
dc.description.abstractNIVA undersøkte forekomst av forurensning i Hjeltefjorden etter utslipp av om lag 15.000 liter kabelolje av type T 3588 fra den undersjøiske strømkabelen til Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK). Lekkasjen skjedde over en periode på 14 dager i august 2013 fra kabelen mellom Merkesvik på Askøy og Øygarden. T 3588 er en høyraffinert mineralolje og regnes relativt sett som lite miljøfarlig. Det ble observert oljefilm på sjøoverflaten over lekkasjepunktet i tidsrommet utslippet skjedde. Etter at lekkasjen var stanset samlet NIVA inn blåskjell og sedimenter fra en rekke strandlokaliteter i området og analyserte prøvene for kjemiske komponenter som kunne stamme fra kabelolje. En blåskjellprøve tilsatt en mindre mengde T 3588 ble analysert som positiv referanseprøve. Det ble ikke gjort funn av oljekontaminering i prøvene av feltinnsamlede blåskjell mens svake spor av olje ble påvist i enkelte prøver av sediment. NIVA mener det er mest sannsynlig at sporene av oljekontaminering i sedimentprøvene skyldes eldre hendelser og ikke utslippet fra BKKs strømkabel. Resultatene tilsier derfor at utslippet neppe har forårsaket noen forurensning av betydning i Hjeltefjorden utover perioden da lekkasjen pågikk og at det ikke er hensiktsmessig med ytterligere overvåking etter effekter av dette aktuelle utslippet.nb_NO
dc.description.abstractThis study is an assessment of possible environmental pollution in the fjord Hjeltefjorden outside Bergen (Norway) caused by a spill of cable oil from a damaged subsea high voltage power cable. The cable oil was of the type T3588 which is an oil of relatively low toxic properties. The oil leak took place from 9th to 23rd of August 2013 and the total amount that leaked out is estimated at approx. 15 cubic meters. During the active period of leakage, oil sheen was occasionally observed on the fjord surface above the leakage point. After the leak was stopped, samples of mussels and sediment were collected from several shoreline locations on each side of the fjord to investigate for possible oil contamination. The samples were analyzed for typical oil-related chemical contaminants (naphthalene and polyaromatic hydrocarbons). A mussel sample was spiked with T3588 oil and analyzed as a positive reference sample. The analyses of mussels did not show any oil related contamination whereas weak traces of oil contamination were found in some sediment samples. NIVA consider the sediment contamination most likely to be a result of older oil spill events in the study area. The present study thus concludes that it is unlikely that the oil spill from the broken power cable caused any significant pollution in the affected area beyond the period when the leak took place.
dc.description.sponsorshipBergenshalvøens Kommunale Kraftselskap - BKKnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6704
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleForurensningsundersøkelse i Hjeltefjorden etter uhellsutslipp avkabelolje i forbindelse med et strømkabelbrudd i 2013nb_NO
dc.title.alternativePollution investigation in Hjeltefjorden after a leak of cable-oil from a subsea high voltage power cable in 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-09-03T14:00:07Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.identifier.cristin1261840
dc.subject.keywordBlåskjell / Blue mussels
dc.subject.keywordMarine sedimenter / Marine sediments
dc.subject.keywordOljeforurensning / Oil pollution
dc.subject.keywordVannkvalitet / Water quality


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge