Show simple item record

dc.contributor.authorJonsson, Henrik
dc.contributor.authorRuus, Anders
dc.contributor.authorStaalstrøm, Andre
dc.date.accessioned2022-04-21T08:32:13Z
dc.date.available2022-04-21T08:32:13Z
dc.date.created2021-10-22T09:25:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-577-7467-7
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2991855
dc.descriptionNy versjon av rapport 7656-2021en_US
dc.description.abstractVianode AS søker om etablering av ny virksomhet i Herøya industripark for produksjon av karbon-baserte anoder. NIVA leverer her delutredningen på bedriftens miljøpåvirkning i Frierfjorden. Delutredningen er del i en full konsekvensutredning av omsøkte tiltak på Herøya. Beregninger viser begrenset sedimentoppvirvling fra etablering av ny utslippsledning i Frierfjorden sammenlignet med oppvirvling fra skipstrafikk i området. Oppvirvlet sediment forventes avsatt svært lokalt, og beregninger viser at biotilgjengelig fraksjon av miljøgifter i sedimentene er svært lav. Sedimentoppvirvling øker med økende utslippsdyp/rørlengde, og minst miljøbelastning i anleggsfasen vil derfor komme fra et utslipp tett opp mot kai på Herøya. Modellering av et kjølevannsutslipp fra Vianode til Frierfjorden viser bedre innblanding, og dermed lavere overtemperatur i resipienten med økende utslippsdyp. Et ferskvannsbasert system gir bedre innblanding, og dermed lavere overtemperatur i resipienten sammenlignet med et sjøvannsbasert system. Bedre innblanding og lavere overtemperatur oppnås også med økt utslippshastighet, enten ved å redusere diameteren på utslippsrøret, eller ved å øke vannraten. Et utslipp med plumen rettet oppover mot sjøoverflaten vil begrense miljøbelastningen i driftsfasen. Biologiske effekter i driftsfasen forventes da å være begrenset til små tap av i første rekke fiskeegg og larver innenfor plumens primærfortynningssone. Modelleringer viser at primærfortynningssonen vil strekke seg opptil 34m fra utslippet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7731-2022
dc.subjectKjølevannsutslippen_US
dc.subjectCooling water dischargeen_US
dc.subjectFrierfjordenen_US
dc.subjectFrierfjordenen_US
dc.subjectFortynningsmodelleringen_US
dc.subjectDilution modellingen_US
dc.subjectForurenset sjøbunnen_US
dc.subjectContaminated seabeden_US
dc.titleMiljøkonsekvensvurdering av kjølevannsutslipp til Frierfjorden fra Vianode Herøyaen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber25en_US
dc.source.issue7731en_US
dc.identifier.cristin1947759
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record