Show simple item record

dc.contributor.authorBrkljacic, Marijana Stenrud
dc.contributor.authorLedang, Anna Birgitta
dc.contributor.authorBorgersen, Gunhild
dc.contributor.authorGitmark, Janne Kim
dc.contributor.authorKristiansen, Trond
dc.date.accessioned2022-04-22T14:26:48Z
dc.date.available2022-04-22T14:26:48Z
dc.date.created2022-04-21T08:43:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-577-7475-2
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2992348
dc.descriptionProsjektleder Marijana Stenrud Brkljacicen_US
dc.description.abstractMarin overvåking Nordland har som mål å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i seks ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. I 2016-2019 ble det gjort undersøkelser i Sjona, Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, Ofotfjorden og Øksfjorden og har omfattet de biologiske kvalitetselementene planteplankton (klorofyll a), makroalger og bløtbunnsfauna samt støtteparametere for disse. Rapporten presenterer resultatene fra denne perioden, og gir en endelig klassifisering basert på data innsamlet fra prosjektets start i 2013. Planteplankton og næringssalter ga «svært god» tilstand i alle fjordområder unntatt i Sjona, som fikk «god» tilstand for begge parametere. Oksygenmålinger i bunnvannet viste tilstandsklasse «god» for alle fjordområder unntagen Sjona, som hadde tilstandsklasse «moderat» (SJON2) og «svært god» (SJON1). Oksygen var utslagsgivende for den samlede tilstanden for støtteparameterne for de fleste stasjoner. For makroalger oppnådde samtlige fjordområder undersøkt i 2018 minst «god» tilstand. Sagfjorden og Tysfjorden var de eneste som fikk «svært god» tilstand. Tilstanden for bløtbunnsfauna i 2019 var «svært god» i de fleste fjordområdene, unntagen Sagfjorden og Sjona som fikk «god» tilstand. Innholdet av organisk karbon (TOC) i sedimentet var lavt, med unntak av Sagfjorden og Øksfjorden som hadde hhv. «moderat» og «svært dårlig» tilstand. Bunnfauna i Øksfjorden så imidlertid ikke ut til å være negativt påvirket, noe som kan ha sammenheng med gode oksygenforhold i bunnvannet målt året før. Samlet tilstandsvurdering basert på datagrunnlag fra hele overvåkingsprogrammet (2013-2019), viser at fem av seks undersøkte fjordområder oppnår vannforskriftens miljømål om god økologisk tilstand. Sjona, ved SJON1, oppnår også «god» tilstand, mens SJON2 blir klassifisert med «moderat» tilstand. Overvåkingen har ikke kunnet påvise eutrofieffekter eller organisk belastning fra oppdrettsvirksomheten på de undersøkte stasjonene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7739-2022
dc.subjectHard og bløtbunnsorganismeren_US
dc.subjectHard and soft bottom organismsen_US
dc.subjectVannkvaliteten_US
dc.subjectWater qualityen_US
dc.subjectMarin overvåkingen_US
dc.subjectMarine monitoringen_US
dc.subjectØkologisk tilstanden_US
dc.subjectEcological statusen_US
dc.titleMarin overvåking Nordland 2016-2019. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a), hardbunnsorganismer og bløtbunnsfauna i seks fjorder i Nordlanden_US
dc.title.alternativeMarin overvåking Nordland 2016-2019. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a), hardbunnsorganismer og bløtbunnsfauna i seks fjorder i Nordlanden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber79en_US
dc.source.issue7739-2022en_US
dc.identifier.cristin2018061
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record