Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTrannum, Hilde Cecilie
dc.contributor.authorBekkby, Trine
dc.contributor.authorBorgersen, Gunhild
dc.contributor.authorDeininger, Anne
dc.contributor.authorEikrem, Wenche
dc.contributor.authorFagerli, Camilla With
dc.contributor.authorFrigstad, Helene
dc.contributor.authorHarvey, E. Therese
dc.contributor.authorHeggem, Thomas
dc.contributor.authorMengeot, Caroline
dc.contributor.authorMichelsen, Helena Kling
dc.contributor.authorTveiten, Lise Ann
dc.contributor.authorValestrand, Louise
dc.date.accessioned2022-06-23T07:17:53Z
dc.date.available2022-06-23T07:17:53Z
dc.date.created2022-06-22T10:36:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-577-7481-3
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000168
dc.descriptionProsjektansvarlig Hilde Cecilie Trannumen_US
dc.description.abstractOvervåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista i sør til Sognefjorden i nord. Av de 19 vannforekomster som kunne klassifiseres, fikk 6 “svært god” tilstand, 10 «god» tilstand og 3 «moderat» tilstand. Tilstanden var minst “god” for makroalger, bløtbunnsfauna og planteplankton, mens det var støtteparameterne og ålegress som trakk ned tilstanden på stasjonene hvor samlet tilstand kun ble «moderat». Utover parameterne som kunne klassifiseres, ble dyreplankton, lys og andre “klimaparametere” overvåket på én stasjon i Sognefjorden. The monitoring program "Ecosystem Monitoring in Coastal Water - Økokyst" aims at monitoring the environmental status along the Norwegian coast according to vannforskriften (the Water Framework Directive). Subprogram Nordsjøen includes the coastline from Lista in south to Sognefjorden in north. Of the 19 water bodies that could be classified, 6 obtained «very good» state, 10 obtained “good” state and 3 “moderate” state. The state was at least “good” for macroalgae, soft bottom fauna and phytoplankton, while it was the supporting elements and sea grass which reduced the state for the stations where the overall state was only “moderate”. In addition to the parameters that could be classified, zooplankton, light and other “climate parameters” were monitored at one station in Sognefjorden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7745-2022
dc.relation.ispartofseriesMiljødirektoratet-rapport;M-2279
dc.subjectMiljøtilstanden_US
dc.subjectEnvironmental statusen_US
dc.subjectBiomangfolden_US
dc.subjectBiodiversityen_US
dc.subjectVannforskriftenen_US
dc.subjectWater Framework Directiveen_US
dc.subjectNæringssalteren_US
dc.subjectNutrientsen_US
dc.titleØkokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning og Miljødirektoratet. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber184en_US
dc.source.issue7745-2022en_US
dc.identifier.cristin2034163
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel