Show simple item record

dc.contributor.authorThrane, Jan-Erik
dc.contributor.authorØkelsrud, Asle
dc.contributor.authorSkjelbred, Birger
dc.contributor.authorHåll, Johnny Peter
dc.contributor.authorKile, Maia Røst
dc.date.accessioned2022-06-23T07:24:22Z
dc.date.available2022-06-23T07:24:22Z
dc.date.created2022-06-22T10:12:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-577-7479-0
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000171
dc.descriptionProsjektleder Jan-Erik Thraneen_US
dc.description.abstractEn samlet vurdering av planteplankton, fosfor og siktedyp ved fire stasjoner i Mjøsa viser at hovedvannmassene var i god økologisk tilstand i 2021. Ved Skreia og i Furnesfjorden var det likevel noe mer alger enn miljømålet, med alge-biovolum i moderat tilstand. I juli var det en stor oppblomstring av den potensielt toksinproduserende cyanobakterien Dolichospermum lemmermannii, men ingen cyanotoksiner ble påvist. Middelkonsentrasjonene av total-fosfor på senvinteren (<3,5 μg P/l) og gjennom vekstsesongen (4,5–5,5 μg P/l) tilfredsstilte det lokale miljømålet og var i god tilstand ved alle stasjoner. Generelt var konsentrasjonene av fosfor høyere i perioden 2009–2016, sammenliknet med periodene 2002–2008 og etter 2017. Dette skyldes i hovedsak store tilførsler av næringssalter med flommene i 2011, 2013 og 2014. Det var klart vann i Mjøsa i 2021, og gjennomsnittlig siktedyp var høyere enn det lokale miljømålet på 8 m ved Skreia og Kise (svært god tilstand) og 7,2 m (god tilstand) i Furnesfjorden. Høyt siktedyp og lave fosforkonsentrasjoner i 2021 skyldes trolig at det var et uvanlig tørt år med lite avrenning. Dette gjenspeiles også i samlet elvetilførsel av fosfor til Mjøsa, som ble estimert til 68 tonn og er blant de laveste transportene i tidsserien. Fosforkonsentrasjonen i tilløpselvene viste god/svært god tilstand, men nivåene av nitrogen og E.coli var høye, unntatt i Lågen. Biologiske undersøkelser viste moderat tilstand for begroing eller heterotrof begroing i Vikselva og nedre deler av Hunnselva og Svartelva, men god eller svært god tilstand ved de resterende stasjonene og i Lågen. Nivåene av de allestedsnærværende stoffene kvikksølv og PBDE i fisk fra Hunnselva og Vikselva overskred vanndirektivets grenseverdier, men nivåene av kvikksølv var under EUs omsetningsgrense.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7743-2022
dc.subjectEutrofieringen_US
dc.subjectEutrophicationen_US
dc.subjectMjøsaen_US
dc.subjectLake Mjøsaen_US
dc.subjectØkologisk tilstanden_US
dc.subjectEcological statusen_US
dc.subjectOvervåkingen_US
dc.subjectMonitoringen_US
dc.titleTiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Hovedrapport for 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber115en_US
dc.source.issue7743-2022en_US
dc.identifier.cristin2034136
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record