Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDale, Trine
dc.contributor.authorBorch, Trude Kristin
dc.contributor.authorBahr, Gjermund
dc.contributor.authorFeest, Patricio
dc.contributor.authorCisterna, Fernanda
dc.date.accessioned2022-11-29T07:16:45Z
dc.date.available2022-11-29T07:16:45Z
dc.date.created2022-11-24T17:00:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3034605
dc.descriptionProsjektleder Trine Daleen_US
dc.description.abstractNoen ganger forårsaker oppblomstringer av alger og maneter skadelig for akvakulturvirksomhet og forårsaker fiskedød og redusert fiskevelferd. Et ferskt eksempel er oppblomstringen av Chrysochromulia leadbeateri i 2019 som forårsaket massiv fiskedød og store tap for de oppdretterne som ble berørt. Det er en bekymring for at havbruksnæringen vil oppleve økte problemer med skadelige alger og maneter i fremtiden grunnet klimaendringer. Et steg på veien mot et system som kan bidra til å forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter er å sammenstille eksisterende kunnskap, både den som finnes i forsknings- og teknologimiljøene og den som næringen selv besitter. I dette prosjektet har vi samlet vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om hvordan skader grunnet alger og maneter kan forebygges og håndteres, og laget en prototype på et brukervennlig verktøy som tilgjengeliggjør dette kunnskapsgrunnlaget. Vi har innhentet erfaringsbasert kunnskap gjennom dybdeintervjuer med oppdrettere og fiskehelsepersonell fra Norge, Chile, Canada og UK. Her rapporteres resultatene fra disse intervjuene herunder respondentenes beskrivelser av hvordan episoder med skadelige alge og manetoppblomstringer arter seg, deres erfaringer med ulike avbøtende tiltak og hvordan disse har virket, tanker omkring hvordan man kan bygge beredskap for fremtiden.en_US
dc.description.sponsorshipFHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansieringen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7755-2022
dc.subjectManetoppblomstringen_US
dc.subjectJellyfish bloomen_US
dc.subjectDødeligheten_US
dc.subjectMortalityen_US
dc.subjectLakseoppdretten_US
dc.subjectSalmon breedingen_US
dc.subjectAlgeoppblomstringen_US
dc.subjectAlgal bloomsen_US
dc.titleEpisoder med skadelige alger og maneter i oppdrett- hva kan vi lære av erfaringer fra merdkantenen_US
dc.title.alternativeEpisoder med skadelige alger og maneter i oppdrett- hva kan vi lære av erfaringer fra merdkantenen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber27en_US
dc.source.issue7755-2022en_US
dc.identifier.cristin2080458
dc.relation.project210052en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel