Show simple item record

dc.contributor.authorHess-Erga, Ole-Kristian
dc.contributor.authorFurseth, Kamilla
dc.contributor.authorDale, Trine
dc.date.accessioned2022-12-22T12:41:05Z
dc.date.available2022-12-22T12:41:05Z
dc.date.created2022-12-21T15:27:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-577-7532-2
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3039242
dc.descriptionProsjektleder Ole-Kristian Hess-Ergaen_US
dc.description.abstractNåværende søknadsprosess legger ikke tilstrekkelig til rette for god utslippskontroll og miljøovervåking. En kombinasjon av en god veileder, oppdatert/tilpasset søknadskjema og obligatorisk forhåndskonferanse vil sikre ivaretakelse av nye aktører så vel som etablerte oppdrettere og konsulenter. I tillegg vil relevante og gode forundersøkelser, tydelige krav til dokumentasjon av driftsopplegg og anlegg, kompetanseheving hos sektormyndighetene, to-trinns søknad og klargjøring av avbøtende tiltak bidra til et bedre system. Et oppdatert prøvetakingsregime bør også innføres for å øke kunnskapsgrunnlaget. Samlet vil dette gi bedre utslippskontroll, forbedret miljøovervåking og mer nøyaktig klassifisering av miljøtilstand. Saksbehandlingen vil bli mer effektiv og forutsigbar, samt i større grad føre til likebehandling av næringsaktørene. For å heve kunnskapsgrunnlaget ytterligere forslås det å videreføre forprosjektet i et hovedprosjekt for å avdekke hvilke nye tiltak som kan føre til mer nøyaktig utslippskontroll, bedre resipientvurdering og bedre miljøovervåking for derved å tilfredsstille større landbasert produksjon og evt. nye krav.en_US
dc.description.sponsorshipRegionalt forskingsfond Vestlanden_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7796-2022
dc.subjectUtslippstillatelseen_US
dc.subjectDischarge permissionen_US
dc.subjectOvervåkingskraven_US
dc.subjectMonitoring requirementsen_US
dc.subjectLandbasert oppdretten_US
dc.subjectLand based aquacultureen_US
dc.subjectSøknad om akvakulturkonsesjonen_US
dc.subjectAquaculture license applicationen_US
dc.titleSøknad, overvåking og kontroll med utslipp fra landbasert akvakulturen_US
dc.title.alternativeSøknad, overvåking og kontroll med utslipp fra landbasert akvakulturen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber34en_US
dc.source.issue7796-2022en_US
dc.identifier.cristin2096519
dc.relation.project210284en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record