Show simple item record

dc.contributor.authorHagman, Camilla Hedlund Corneliussen
dc.contributor.authorPersson, Jonas
dc.date.accessioned2024-04-11T10:04:41Z
dc.date.available2024-04-11T10:04:41Z
dc.date.created2024-03-20T14:29:12Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-577-7692-3
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3126032
dc.descriptionProsjektleder: Camilla Hedlund Corneliussen Hagmanen_US
dc.description.abstractPå oppdrag fra Skien kommune har NIVA laget et overvåkingsprogram for 2022-2024 for å møte kravene i utslippstillatelsen til Elstrøm renseanlegg, som har neddykket utslipp til Farelva. Overvåkingen i 2023 foregikk i Farelva, Falkumelva, Hjellevannet og Skienselva, og omfattet undersøkelser ved to referansestasjoner oppstrøms utslippet, to antatt påvirkede stasjoner samt en stasjon nedstrøms i større avstand fra utslippet. Alle stasjonene ble undersøkt for vannkvalitet, to stasjoner ble undersøkt for bunndyr, og den oppdemmede innsjøen Hjellevannet ble undersøkt for planteplankton og fysiske forhold. Med hensyn til vannkvalitet og planteplankton viste undersøkelsene ingen betydelige forskjeller mellom referansestasjonene og øvrige stasjoner, og alle hadde svært god økologisk tilstand. Dessverre var det uegnede fysiske forhold for bunndyr, spesielt ved den antatt påvirkede stasjonen, hvor det var svært dårlig økologisk tilstand basert på bunndyr. Dette gjør det umulig å konkludere med noen årsak til den dårlige tilstanden, da det kan være knyttet til påvirkning fra utslippet, eller like gjerne være mangel på egnet bunndyrhabitat. Det antas derfor at ikke Farelva, Hjellevannet eller Skienselva er påvirket i stor grad av utslippet til Elstrøm renseanlegg.en_US
dc.description.sponsorshipSkien kommuneen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7955-2024
dc.subjectTiltaksrettet overvåkingen_US
dc.subjectOperational monitoringen_US
dc.subjectRenseanleggen_US
dc.subjectWastewater treatment planten_US
dc.subjectUtslippstillatelseen_US
dc.subjectDischarge permissionen_US
dc.subjectVannforskriftenen_US
dc.subjectWater Framework Directiveen_US
dc.titleResipientovervåking av utslipp fra Elstrøm renseanlegg, Skien, i 2023en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber16en_US
dc.source.issue7955-2024en_US
dc.identifier.cristin2256177
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record