Show simple item record

dc.contributor.authorØxnevad, Sigurd
dc.contributor.authorBorgersen, Gunhild
dc.contributor.authorBrkljacic, Marijana Stenrud
dc.contributor.authorNorli, Marit
dc.contributor.authorPettersen, Eirin
dc.contributor.authorTrannum, Hilde Cecilie
dc.contributor.otherØxnevad, Sigurd - Project manager
dc.date.accessioned2016-03-22T08:45:52Z
dc.date.accessioned2016-03-23T09:01:15Z
dc.date.available2016-03-22T08:45:52Z
dc.date.available2016-03-23T09:01:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier6956
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 123 p. Norsk institutt for vannforskning, 2016nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6691-7
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382685
dc.description.abstractNIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Ranfjorden for Rana Gruber og Mo Industripark. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriftene har utslipp av til Ranfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstens økologiske og kjemiske tilstand. Det ble gjort analyser av PAH-forbindelser og metaller i prøver av sediment og blåskjell. Det ble gjort undersøkelse av bunnfauna på 9 stasjoner i Ranfjorden. Det ble også gjort analyser for flotasjonskjemikaliet Lilaflot D 817M i sedimentprøver og for cyanid i vannprøver. Sju av ni bunnfaunastasjoner hadde moderat økologisk tilstand, mens de to ytre bunnfaunastasjonene hadde god økologisk tilstand. Én sedimentstasjon hadde god kjemisk tilstand og de tre andre stasjonene hadde ikke god kjemisk tilstand. Blåskjellene fra Toraneskaia oppnådde ikke god kjemisk tilstand på grunn av overskridelser av grenseverdier for PAH-forbindelsene fluoranten og benzo(a)pyren. I området ved Toraneskaia er det svært grunt, med sedimenter som er forurenset av PAH-forbindelser samt mye skipstrafikk. Oppvirvling av forurenset sediment av skipstrafikken ved kaiområdet kan være medvirkende årsak til overskridelsene av grenseverdier for PAH-forbindelser i blåskjell ved Toraneskaia. Blåskjellstasjonene Moholmen og Bjørnbærviken var i god kjemisk tilstand.nb_NO
dc.description.sponsorshipMo Industripark, Celsa Armeringsstål, Fesil Rana Metall, Glencore Manganese Norway og Rana Grubernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6956
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleTiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Mo Industripark, Celsa Armeringsstål, Fesil Rana Metall, Glencore Manganese Norway og Rana Grubernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-03-22T08:45:52Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber123nb_NO
dc.identifier.cristin1346452
dc.subject.keywordRana gruber og Mo industripark / Rana Gruber & Mo Industrial Estate
dc.subject.keywordRanfjorden / Ranfjord
dc.subject.keywordTiltaksrettet overvåking / Operational monitoring
dc.subject.keywordØkologisk og kjemisk tilstand / Ecological and chemical status
dc.relation.project15329; 15321nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge